Tu smo da bismo vam pomogli

Na našoj stranici podrške dostupna su najnovija preuzimanja za softver, priručnici i česta pitanja u vezi s našim proizvodma te informacije o načinu kontaktiranja s Verbatimovom tehničkom podrškom. Pronađite potrebne odgovore za Verbatimove proizvode koje volite.

Here to Help

Pretražite naš imenik pomoćne dokumentacije

Resetiranje

Pregled dokumenata za: Micro SDHC 32GB - Klasa 10 s adapterom

Koji softver za oblikovanje bih trebao koristiti za SD/SDHC/SDXC karticu na PC/MAC raunalu?

Upotrijebite SD Memory Card Formatter iz udruenja SD Card Association ili odgovarajuu PC aplikaciju, odnosno prijemni SD ureaj koji prua funkciju SD sigurnosti.

https://www.sdcard.org/downloads/formatter/

Kako rukovati memorijskim karticama:

Nikad ne silite memorijsku karticu u elektroniki ureaj. Ona se moe umetnuti na samo jedan nain i trebala bi jednostavno kliznuti u svoj utor. 
Memorijske kartice drite podalje od ekstremnih temperatura i vlanosti, te izvan izravnog sunevog svjetla. 
Memorijske kartice drite podalje od elektrostatskih izvora i magnetnih polja. 
Nemojte ih povijati ili ispuštati da padnu. 
Nemojte izbacivati kartice ili iskljuivati bilo koji ureaj kada se podaci prenose na karticu. 
Pazite na preostalo napajanje baterije runih ureaja, kako se podaci ne bi izgubili ako se baterija isprazni.

Kako trebam rukovati memorijskim karticama?

Memorijska kartice su vrste, izdrljive i trajne, ali nisu potpuno neuništive, pa je ipak potrebno poduzeti odreene mjere opreza da bi bile zaštiene one i podaci koje sadre.

to znai klasa?

Kada kupuju memorijske kartice, korisnici su uobiajeno suoeni sa izazovom
da utvrde koja klase kartice im je potrebna. Klasa memorijske kartice svodi se na 2
osnovne komponente, brzinu i primjenu.

Specifikacije brzine memorijske kartice su utvrene na osnovu
potreba filmskih i video kompanija. Snimanje videa zahtjeva odreene brzine zapisivanja
kada se podaci snimaju na SD karticu.

Razred brzine je slubena mjerna jedinica brzine za SD kartice
kako je definiralo udruenje SD Association. SD Association utvruje specifikacije koje
ocjenjuju minimalni prijenos podataka na SD i SDHC memorijskim karticama i osnovnim proizvodima.
Odreene brzine se odnose na primjene za koje se kartice koriste. Openito,
proizvoai predlau vrstu i klasu kartice na osnovu vrste datoteka koje elektroniki
ureaj koristi i/ili izrauje.

Prema ranijim SD specifikacijama 2.0, najviši razred brzine je Klasa 6.
Meutim, prema nedavno objavljenim SD specifikacijama, izraen je novi i viši razred brzina (Klasa 10) za rad prema nainu velikih brzina na novijim ureajima.  Verbatim Premium paleta SDHC kartica koje su rangirane kao Klasa 6 prema ranijim specifikacijama sada su rangirane kao Klasa 10 prema novim specifikacijama, osiguravajui najvišu dostupnu razinu performansi na trištu.

Servis i podrka za proizvode
Saznajte odgovore na pitanja o postavljanju, upotrebi i njezi, popravljanju i odravanju proizvoda. Tu smo da pomognemo.
Email:

Pošaljite poruku e-pošte kako biste dobili odgovor izravno od Verbatimovog predstavnika za podršku.

Tim za podrku e-potom
Phone:

Nazovite Verbatimovog predstavnika za podršku na:

00 800 3883 2222 ili 0049 6196 900198/ -96/ -94
Verbatim podrška dostupna je od ponedjeljka do petka, 9:00 do 17:00 po srednjoeuropskom vremenu (izuzev javnih praznika) i na sljedeim jezicima: engleski, njemaki, talijanski, francuski i španjolski.