Verbatim Store 'n' Save

8 TB USB 3.0

 
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Pregled

Verbatimov hard disk Store 'n' Save USB 3.0 nudi vrhunsko skladi¹tenje podataka pomoæu USB 3.0 „Super Speed” interfejsa. USB 3.0 nudi do deset puta br¾i prenos podataka od USB 2.0 (na osnovu brzine USB magistrale) i tako pru¾a izuzetno brz prenos podataka kada ste u pokretu.

Store 'n' Save se mo¾e postaviti ravno ili uspravno, kako biste imali vi¹e prostora oko svog stonog raèunara. Kada ukljuèite Store 'n' Save, pojaviæe se Verbatimov poèetni ekran* sa preèicama ka softveru, korisnièkim uputstvima, informacijama za podr¹ku i imenikom va¹eg diska (* zavisno od operativnog sistema)

USB 3.0 je potpuno kompatibilan sa USB 2.0

Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0

Disk jedinice od 2 TB ili manje su formatirane u FAT32 i zbog toga mogu odmah da se koriste na Windows i Mac OSx. Disk jedinice od 2 TB su formatirane u NTFS koji je kompatibilan za Windows sisteme ali Mac korisnici moraju da reformatiraju disk jedinicu na HFS+ da bi postale potpuno kompatibilne sa Mac OSx operativnim sistemima. HFS+ formatiranje moguæe je primeniti pomoæu aplikacije Verbatim VHD Formatter koja se nalazi na èvrstom disku.

Disk jedinica dolazi uèitana sa softverom*Nero Backup koji mo¾e da vam pomogne da rasporedite, komprimirate i de¹ifrujete svoje rezervne kopije i osigurate da nikada neæete da izgubite va¾ne datoteke.

Verbatimovi hard diskovi imaju i softver za u¹tedu energije Green Button. Green Button zaustavlja okretanje hard diska kada se on ne koristi, ¹to poveæava efikasnost i ¹tedi energiju.

Postoje tri opcije pode¹avanja mirovanja. Mo¾ete odrediti da se re¾im mirovanja ukljuèuje posle 10 minuta kori¹æenja, ili u pomacima od po 10 minuta, do ukupno 120 minuta. Automatsko mirovanje diska mo¾ete odmah ukljuèiti klikom na ikonu Green Button na desktopu, a mo¾ete i odrediti da disk nikada ne miruje („Never Suspend the Disk”).

* nije kompatibilna sa Mac OS.

Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 8 TB
Interfejs: USB 3.0
Dimenzije: 192 x 118 x 49 mm (D x © x V)
Te¾ina proizvoda: pribli¾no 1 KG

 • Velika brzina, veliki kapacitet skladištenja rezervnih kopija
 • USB 3.0 SuperSpeed - za izuzetno brz prenos podataka 
 • Stilski crni dizajn koji mo¾e da bude ravno polo¾en ili boèno na stranu
 • Softver Nero Backup nudi sigurno rešenje za èuvanje rezervnih kopija datoteka sa vašeg raèunara ili laptopa
 • Softver koji štedi elektriènu energiju

Zahtjevi sustava

USB 3.0 ili USB 2.0 ulaz
Windows Vista, 7, 8 ili Windows 10
Mac OS X 10.1 ili noviji

Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
Tehnički podaci

 • Meğumemorija: 8 MB ili više
 • Disk: SATA – Hi-speed
 • Spoljno napajanje: +12VDC ulaz
 • Interfejs: 1 x USB 3.0
 • Prekidaè za ukljuèivanje i iskljuèivanje
 • Spojnice za EU i UK utikaèe
 • Dimenzije diska: 192 x 118 x 49 mm (D x Š x V).
 • Te¾ina proizvoda: oko 1 kg

Sadržaj paketa

Stoni hard disk Store 'n' Go
USB 3.0 kabl (60 cm)
Adapter za naizmeniènu struju i kabl za napajanje
Spojnice za EU i UK utikaèe
Kratko uputstvo (na 31 jezik)

Ukljuèeno u disku:
Korisnièki priruènik
Softver Nero Backup (nije kompatibilan sa Mac OS)
Softver za formatiranje tvrdog diska Verbatim
Softver za uštedu elektriène energije sa zelenim dugmetom

Verbatim Store 'n' Save 8 TB USB 3.0
47687 254 Packaging Front
47687 NoPackaging wComputer
47687 NoPackaging Top
47687 NoPackaging SideAngled Reflection
47687 NoPackaging Side
47687 NoPackaging Back
47687 No Packaging Back HandConnecting Reflection