D¾epna prijenosna baterija

10400 mAh

 
Pregled

Power Pack - nastavite prièati!
Sada mo¾ete prièati dulje, slu¹ati vi¹e glazbe, igrati vi¹e igara i gledati vi¹e videa i ne brinuti o tome da æe vam se istro¹iti baterija. Ako vam se istro¹i baterija, samo ukljuèite prijenosni Power Pack i nastavite dalje.

Universal Pack - napunite sve!
S litij-ionskom baterijom od 10.400 mAh, prijenosni Power Pack podr¾ava punjenje razlièitih ureğaja, kao ¹to su iPhone, iPod i pametni telefoni i be¾iène Bluetooth slu¹alice koje se pune preko micro USB-a.

D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
Pojedinosti o proizvodu

Tanka prenosivost – lako se nosi!
Lako stane u d¾ep ili torbu, savr¹ene je velièine da ga ponesete sa sobom kad putujete. Lagani i tanki dizajn ga èine savr¹enim za no¹enje u sluèaju hitne potrebe za punjenjem.

Ukljuèen je USB kabel za punjenje:
S Power Packom je ukljuèen USB kabel za punjenje Power Packa, kao i za punjenje ureğaja zasnovanog na micro-USB-u. Za punjenje iPhone/iPod ureğaja s prijenosnim power packom, samo koristite podatkovni kabel koji ste dobili sa svojim telefonom. Broj 99 na ovom zaslonu kad je baterija potpuno napunjena putem kabela za punjenje/USB prikljuèka.

* na osnovi ureğaja iPhone 6S

 • Puni iPhon, iPod, pametne telefone i slièno,
 • Pove¾ite izravno na pametni telefon putem integriranog mikro USB kabela (za povezivanje na iPhone potreban je odgovarajuæi kabel)
 • Ponovno napunite prijenosnu bateriju putem USB prikljuèka na raèunalu ili zidne utiènice,
 • LED indikator napajanja,
 • Pru¾a pribli¾no 100% napunjenosti pametnog telefona*.

Tehnički podaci

 • Baterija: 10400 mAh, litij-ionska
 • Kapacitet baterije: 10400 mAh
 • Ulazni napon (mikro USB): DC 5,0 - 5,5 V
 • Ulazna struja: 2000 mA
 • Izlazni napon (USB): DC 5,0 V
 • Izlazna struja: 1000/2400 mA
 • 105 mm x 72 mm x 22 mm (D x Š x V)
 • Te¾ina proizvoda: 253 grama
 • Radni ciklus baterije: 500 puta  
 • Vrijeme punjenja: 7-8 sati
 • Vrijeme rada: 4-5 sati

D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
D¾epna prijenosna baterija - 10400 mAh
Sadržaj paketa

Prijenosna baterija kapacitete 10400 mAh
Kabel USB na mikro USB
Vodiè za brzi poèetak

49946 Packaging Flat
49946 LED Display
49946 Angled
49946 Front
49946 Top Angled