DVD-RAM

3x

DVD-RAM 3x
Pregled

Kada proizvoğaèi pogona ispituju svoje proizvode, oni koriste Verbatim medije. 1. mjesto na svijetu s razlogom - zajamèena kvaliteta!

Uslijed intenzivnog istra¾ivanja i razvoja koji je izveden od strane nadreğene tvrtke Mitsubishi Chemical Media, Verbatim pru¾a diskove najvi¹e kvalitete koji jamèe sigurnu pohranu i dugotrajnost svih va¹ih podataka.

Dugotrajnost
Optièki diskovi pru¾aju najbolje rje¹enje za dugotrajnu sigurnu i pouzdanu pohranu va¹ih va¾nih datoteka - idealno za sve va¹e dragocjene fotografije, videozapise i dokumente koje ¾elite zauvijek saèuvati. Otporni su na pra¹inu i vodu, te mogu podnijeti velike promjene u temperaturi i vla¾nosti.

Za¹tita od ogrebotina HardCoat Scratch Guard
Verbatim DVD-ovi sadr¾e za¹titu od ogrebotina HardCoat Scratch Guard za za¹titu od nakupljanja otisaka prstiju i pra¹ine, èime se smanjuju pogre¹ke prilikom snimanja ili reprodukcije.

DVD-RAM 3x
DVD-RAM 3x
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 4.7GB
Brzina: 3x
Pakiranje: 5 Pack Jewel Case

43450 Global Flat
43450_Global 3D
DVD RAM Matt Silver 3x
43450 Global Reflection