DVD-R

Wide Inkjet Printable No ID Brand

 
DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand
Pregled

Kada proizvoğaèi pogona ispituju svoje proizvode, oni koriste Verbatim medije. 1. mjesto na svijetu s razlogom - zajamèena kvaliteta!

Uslijed intenzivnog istra¾ivanja i razvoja koji je izveden od strane nadreğene tvrtke Mitsubishi Chemical Media, Verbatim pru¾a diskove najvi¹e kvalitete koji jamèe sigurnu pohranu i dugotrajnost svih va¹ih podataka.

DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand
DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand

Dugotrajnost
Optièki diskovi pru¾aju najbolje rje¹enje za dugotrajnu sigurnu i pouzdanu pohranu va¹ih va¾nih datoteka - idealno za sve va¹e dragocjene fotografije, videozapise i dokumente koje ¾elite zauvijek saèuvati. Otporni su na pra¹inu i vodu, te mogu podnijeti velike promjene u temperaturi i vla¾nosti.

Za¹tita od ogrebotina HardCoat Scratch Guard
Verbatim DVD-ovi sadr¾e za¹titu od ogrebotina HardCoat Scratch Guard za za¹titu od nakupljanja otisaka prstiju i pra¹ine, èime se smanjuju pogre¹ke prilikom snimanja ili reprodukcije.

Tehnologija AZO
Tehnologija AZO pru¾a krajnju otpornost od UV zraèenja radi produljene za¹tite i pouzdanosti. To osigurava sliku i zvuk visoke kvalitete i vrijeme arhiviranja dulje do 100 godina.

Prilagodite svoje diskove
Verbatim diskovi za ispisivanje sadr¾e povr¹inu za ispisivanje, dizajniranu za upotrebu u va¹em tintnom pisaèu. Ovi vam diskovi omoguæuju da na cijeloj povr¹ini diska ispi¹ete ¹to god ¾elite.

DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand
DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 4.7GB
Brzina: 16x
Pakiranje: 50 Pack Spindle
Povr¹ina diska : Wide Inkjet Printable
Podruèje ispisa: 21 – 118mm

43533 DVD R Disc Surface_ printed
43533 DVD R Disc Surface_unprinted
43533 Global 3D
43533 Global Reflection
43533 Global Flat