Digitalna video kazeta 60 min jednostruka

Digitalna video kazeta 60 min jednostruka
Ovaj proizvod više nije dostupan
Pregled

Verbatim digitalne video kazete se koriste s video-kamerama s Mini Digital Videom (DV). Te kazete omoguæavaju 60 minuta visokokvalitetnog snimanja i sadr¾e antistatièki poklopac za snimanje bez gre¹ke. Izdr¾ljivi ulo¾ak je napravljen za vi¹ekratnu uporabu a visokokvalitetna traka pru¾a odliènu dugoroènu pohranu za sve Va¹e kuæne filmove.

Digitalna video kazeta 60 min jednostruka
Digitalna video kazeta 60 min jednostruka
Pojedinosti o proizvodu

Kapacitet: 60 Minutes
Pakiranje: Single

47650 Flat single reflection
47650 Flat single
47650 3D