CD-R AZO

Wide Inkjet Printable - no ID

CD-R AZO Wide Inkjet Printable - no ID
Pregled

Kada proizvoğaèi pogona ispituju svoje proizvode, oni koriste Verbatim medije. 1. mjesto na svijetu s razlogom - zajamèena kvaliteta!

Uslijed intenzivnog istra¾ivanja i razvoja koji je izveden od strane nadreğene tvrtke Mitsubishi Chemical Media, Verbatim pru¾a diskove najvi¹e kvalitete koji jamèe sigurnu pohranu i dugotrajnost svih va¹ih podataka.

Dugotrajnost
Optièki diskovi pru¾aju najbolje rje¹enje za dugotrajnu sigurnu i pouzdanu pohranu va¹ih va¾nih datoteka - idealno za sve va¹e dragocjene fotografije, videozapise i dokumente koje ¾elite zauvijek saèuvati. Otporni su na pra¹inu i vodu, te mogu podnijeti velike promjene u temperaturi i vla¾nosti.

Tehnologija AZO
Tehnologija AZO pru¾a krajnju otpornost od UV zraèenja radi produljene za¹tite i pouzdanosti. To osigurava sliku i zvuk visoke kvalitete i vrijeme arhiviranja dulje do 100 godina.

CD-R AZO Wide Inkjet Printable - no ID
CD-R AZO Wide Inkjet Printable - no ID
Pojedinosti o proizvodu

Prilagodite svoje diskove
Verbatim diskovi za ispisivanje sadr¾e povr¹inu za ispisivanje, dizajniranu za upotrebu u va¹em tintnom pisaèu. Ovi vam diskovi omoguæuju da na cijeloj povr¹ini diska ispi¹ete ¹to god ¾elite.

Kapacitet: 700MB
Brzina: 52x
Pakiranje: 50 Pack Spindle
Povr¹ina diska: Wide Inkjet Printable - Non ID Branded
Podruèje ispisa: 23 – 118mm

43438 Flat
43438 Global 3D
43438 Global Reflection
43438 CD-R Global Disc Surface printed
43438 CD-R Global Disc Surface