BD-R SL 25GB 6x

Wide Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand

Pregled

DataLifePlus
Verbatimovi profesionalni optički mediji sadrľe stroľe specifikacije u odnosu na standarde koje su propisala relevantna tijela za standardizaciju. Stroľe specifikacije osiguravaju bolju kompatibilnost s pisačima i snimačima. Ovo rezultira viąom kvalitetom snimanja, ąto osigurava dulju trajnost arhiviranja i bolju čitljivost. Verbatimove profesionalne optičke medije moľete prepoznati po oznaci DataLifePlus.

Prilagodite svoje diskove – ąiroka povrąina za ispisivanje
Verbatim diskovi za ispisivanje sadrľe povrąinu za ispisivanje, dizajniranu za upotrebu u vaąem tintnom pisaču. Ovi vam diskovi omogućuju da na cijeloj povrąini diska ispiąete ąto god ľelite.

BD-R SL 25GB 6x Wide Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand
BD-R SL 25GB 6x Wide Printable 25 Pack Spindle - No ID Brand
Pojedinosti o proizvodu

Broj dijela: 43738

Kapacitet: 25GB
Brzina: 6x
Pakiranje: 25 Pack Spindle
Povrąina diska: Wide Printable - No ID Brand
Područje ispisa: 22-118mm

Ovaj disk usklađen je s BD-R specifikacijom, verzija 1.3

Srebrni reflektirajući sloj za vrhunske performanse

Support (Podrška)

Za preuzimanje softvera, priručnike, česta pitanja, otklanjanje poteškoća, jamstvo, vraćanje i popravke te upute kako se obratiti Verbatimovoj tehničkoj podršci posjetite centar za podršku.

Wide Printable noID printed
Wide Printable noID unprinted
4373881