Velika gustoća

HD DVD je kratica od “High-Density Digital Versatile Disc” (svestrani digitalni disk velike gustoće). Promovirali su ga Toshiba, NEC i Sanyo a podržavala četiri vodeća filmska studija. Naša roditeljska kompanija, Mitsubishi Kaguku Media, članica je grupe za razvoj HD DVD tehnologije što znači da Verbatim ima pristup najnovijoj HD DVD tehnologiji.

HD DVD disk, poput Blu-ray diska ima veći kapacitet pohranjivanja te također koristi plavi laser s kraćom valnom duljinom od standardnog crvenog lasera koji se koristi u CD i DVD tehnologiji. CD ima valnu duljinu od 780 nm a DVD od 650 nm i oba koriste infracrveni laser. HD DVD disk koristi plavi laser s valnom duljinom od samo 405 nm pa je s kraćom valnom duljinom moguće zapisivati manje segmente podataka čime se značajno povećava količina podataka na disku.

 

 

Kako radi HD DVD disk

HD DVD ima istu osnovnu strukturu kao DVD i koristi brojne iste proizvodne tehnologije. Pomjera 120 mm, koristi obostrano spajanje dva 0,6 mm debela supstrata.