Snimanje na USB - to je to?USB recording logo

U zadnjih nekoliko godina, sve vie televizora je opremljeno jednim ili vie USB ulaza. Ve smo se naviknuli reproducirati fotografije i filmove s USB tvrdog ili prijenosnog diska na televizoru. Sada je televizorima dodana jo jedna USB funkcija - snimanje na USB. Ako ste nedavno kupili televizor, vjerojatno podrava snimanje na USB, posebno ako ste kupili televizor srednje ili visoke klase.

Snimanje na USB vam omoguava da snimate programe na vanjski ureaj za pohranu koji je spojen na Va televizor preko USB prikljuka. Va vanjski tvrdi disk u principu funkcionira kao videorekorder. Moete ga takoer koristiti za pauziranje TV programa uivo.

Molimo, imajte na umu: Samo europski televizori imaju snimanje na USB. Modeli za SAD imaju onemoguenu ovu funkciju zbog pravne problematike.

Sa snimanjem na USB, va vanjski USB tvrdi disk postaje zamjena za va HDD/DVD rekorder ili ak va VHS videorekorder.

to Vam treba?

Kao prvo, morate provjeriti da li Va televizor podrava snimanje na USB. Od 2010. godine nadalje, glavni proizvoai televizora kao to su Samsung, Sony, LG, Philips, Panasonic, Toshiba, Sharp, Grundig ga primjenjuju na (nekim) njihovim modelima. Potraite naljepnice ili logotipe kao to su:

 • USB Rec/Play
 • USB Recording
 • PVR (Personal Video Recorder)
 • DVR (Digital Video Recorder)

Ako niste sigurni, provjerite internetsku stranicu proizvoaa vaeg televizora.

Moe biti sluaj da imate televizor s omoguenim snimanjem na USB, a da niste svjesni te funkcije, jednostavno zato to ta funkcija nije dovoljno naglaena s perspektive proizvoaa televizora.

Da biste koristili ovu mogunost, trebate sljedee

 1. Televizor koji podrava snimanje na USB
 2. Vanjski tvrdi disk s USB prikljukom: mogu se koristiti diskovi veliine 2,5” i 3,5”, meutim, u praksi ete vidjeti da se preferiraju tvrdi diskovi veliine 2,5” zbog male potronje energije i tihog rada.
 3. Digitalni TV kanali: Snimanje na USB je omogueno samo na digitalnim TV kanalima - a ne na analognim. Moete snimati SD, HD i 3D.

Neki proizvoai preporuuju tvrde diskove s USB prikljukom s vanjskim napajanjem, ali su nai testovi pokazali da Verbatim vanjski diskovi veliine 2,5” koji se napajaju s USB prikljuka funkcioniraju na televizorima 98% proizvoaa bez ikakvih problema. U iznimnom sluaju da napajanje s USB prikljuka na televizoru nije dovoljno, vanjski tvrdi disk s napajanjem uvijek funkcionira. Proizvoai obino dozvoljavaju snimanje 1:1, to znai da neete vidjeti gubitak u kvaliteti slike.

Postavljanje snimanja na USB na vaem televizoru

Kad spojite svoj vanjski tvrdi disk s USB prikljukom na ulaz za snimanje na USB na vaem televizoru, moete nastaviti s pokretanjem tvrdog diska s USB prikljukom pomou televizora.

 1. Spojite tvrdi disk s USB prikljukom na slobodni USB ulaz sa stranje strane televizora.
 2. Televizor sada treba formatirati USB tvrdi disk, to znai da e svi trenutni podaci na tvrdom disku (ukoliko ih ima) biti obrisani. Veina e televizora prepoznati da je umetnut tvrdi disk s USB prikljukom i traiti od vas da automatski formatira tvrdi disk s USB prikljukom, ali na nekim modelima trebate ui u izbornik i odabrati “format HDD” [formatiraj tvrdi disk] (ili neto slino).
 3. Tvrdi disk e biti formatiran u odgovarajuem formatu. Zatim e tvrdi disk biti povezan s ovim televizorom. Stoga ne moete snimati TV program na jednom televizoru, iskljuiti tvrdi disk i pokuati gledati program na drugom televizoru ili raunalu.
 4. Veina televizora doputa pokretanje najvie 8 razliitih kompleta na tom televizoru
 5. Za snimanje programa, jednostavno pritisnite tipku [snimaj] na vaem daljinskom upravljau (tada e snimati kanal koji gledate), ili koristite funkciju vremenskog programatora (u kombinaciji s EPG - elektronskim programskim vodiem) da biste zakazali snimanje budueg programa – to radi na veini televizora, ak i ako je televizor iskljuen.   Za pauziranje TV prijenosa uivo, pritisnite tipku [pauza] na vaem daljinskom upravljau.  Za vie detalja, pogledajte korisniki prirunik svog televizora.