Verbatimove baterije pruaju siguran izvor snage za sve primjene kada se koriste na ispravan nain. Ne smiju se nepravilno koristiti ili zlorabiti a ove pojedinosti treba imati na umu u svakom trenutku.

 

 

 

1. Baterije su u kratkom spoju ako pozitivan i negativan izvod dou u dodir jedan s drugim. To moe dovesti do pranjenja ili curenja.
2. Sve baterije drite podalje od pristupa djece. Ako doe do gutanja baterije odmah potraite medicinsku pomo.
3. Ne punite baterije. Punjenje baterija koje nisu za punjenje uzrokuje stvaranje plinova i/ili topline to moe dovesti do eksplozije i/ili vatre.
4. Ne bacajte baterije u vatru.
5. Ne spajajte iste polove baterija zajedno.
6. Nemojte deformirati, gnjeiti ili buiti baterije.
7. Nemojte rezati baterije.
8. Nemojte bacati baterije s ostalim kunim otpadom.