Jamstvo

Europsko jamstvo

Zahvaljujemo Vam na kupnji vašeg Verbatim proizvoda.

Zamjena proizvoda vaš je jedini pravni lijek pod ovim jamstvom i ovo jamstvo se ne odnosi na uobičajeno habanje ili štetu zbog neispravnog i prekomjernog korištenja, oštećivanja, zanemarivanja ili nesretnih slučajeva, niti na ikakvu nekompatibilnost ili loše performanse zbog određenih računalnih programa ili hardvera koje koristite.

VERBATIM NE ODGOVARA ZA GUBITAK PODATAKA ILI SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI POSEBNU ŠTETU KAKO GOD JE UZROKOVANA KAO KRŠENJE JAMSTVA ILI NA DRUGI NAČIN. Ovo jamstvo daje vam određena zakonska prava i moľete imati i druga prava koja se razlikuju od drľave do drľave. Ove informacije o jamstvu vaľe samo za Verbatim Europa, Srednji istok i Afrika; za ostale drľave molimo posjetite odgovarajuću web stranicu. Verbatim ne isključuje, ne ograničava i ne obustavlja ostala prava koja moľete imati, uključujući i ona koja mogu proizlaziti iz nesukladnosti prodajnog ugovora. Za potpuno razumijevanje svojih prava trebali biste konzultirati zakone svoje zemlje, pokrajine ili drľave.

 

Verbatimovo ograničeno doľivotno jamstvo: (Optički mediji)

Verbatim jamči da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu i izradi. Ovo jamstvo ne uključuje baterije. Ako ovaj proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, bit će zamijenjen bez troška za kupca. Proizvod s originalnim računom moľete vratiti na mjestu kupnje ili moľete stupiti u kontakt s tvrtkom Verbatim.

 

2-godišnje ograničeno Verbatimovo jamstvo: (Tvrdi diskovi, Dodaci, Flash memorija)

Verbatim jamči da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu i izradi u razdoblju od 2 godine od datuma kupnje. Ovo jamstvo ne uključuje baterije. Ako ovaj proizvod postane neispravan unutar jamstvenog razdoblja, bit će zamijenjen bez troška za kupca. Proizvod s originalnim računom moľete vratiti na mjestu kupnje ili moľete stupiti u kontakt s tvrtkom Verbatim.