Kao dijelom grupe Mitsubishi Chemical tvrtki, Verbatim se pridr¾ava dugoroènih strategija i mudrosti organizacije, koje se temelje na "Kaiteki" vrijednostima.

"KAITEKI" na japanskom znaèi ‘udobnost’ ili ‘jednostavnost’ i originalni je koncept grupe Mitsubishi Chemical Holdings Group koji predstavlja odr¾ivo stanje, udobno ne samo za ljude, veæ i za društvo i planetu Zemlju.

Ono predstavlja globalnu kvalitetu ¾ivota koja æe se ostvariti putem odr¾ivih tehnologija i kljuènih znanstvenih napredaka u zdravstvenoj skrbi za ljude, te slu¾i kao vodiè za rješavanje problema u okolišu i društvu.

Mitsubishi Chemical i Verbatim Group uvode KAITEKI u ¾ivot putem iskustva koje ljudi imaju kada koriste naša pouzdana i odr¾iva rješenja, te anga¾iranjem s našom globalnom organizacijom prodaje. U industriji smo poznati po pru¾anju tehnologije kojoj mo¾ete vjerovati u kljuènim kategorijama naših proizvoda.

Za dodatne informacije o Kaiteki filozofiji posjetite stranicu Kaiteki na web-mjestu tvrtke Mitsubishi Chemical Holdings.

http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/english/sustainability/