50 godine pouzdane tehnologije

Verbatim je tvrtka u sklopu grupe Mitsubishi Chemical, jedne od najveæih svjetskih kemijskih tvrtki. Globalno prepoznati Verbatimovi proizvodi prodaju se u više od 120 zemalja s ponudom koja obuhvaæa medije za optièku pohranu, USB pogone, memorijske kartice, èvrste diskove, pogone u èvrstom stanju (SSD), pribor za mobitele, LED osvjetljenje i vlakna za 3D ispisivanje.

Naèela rada tvrtke utemeljeni su na KAITEKI filozofiji tvrtke o pomaganju ljudima da ¾ive na zdrav, udoban i odr¾iv naèin. Verbatimova snaga istra¾ivanja i razvoja, te liderstvo u tehnologiji, u spoju sa zahtjevnom kontrolom kvalitete tijekom postupka proizvodnje jamèe prvorazredne proizvode i tehnologiju kojoj mo¾ete vjerovati - Technology you can Trust.

Predvodnik pohrane podataka

Od svog osnutka 1969. godine Verbatim je oblikovao razvoj tehnologije pohrane podataka. Na latinskom jeziku "verbatim" znaèi 'od rijeèi do rijeèi, doslovno' te se od osnutka tvrtke koristi za ilustraciju principa toènog snimanja podataka, bez pogrešaka. Od disketa i magnetsko-optièke pohrane do CD-a, DVD-a i Blu-ray medija, do vanjskih èvrstih diskova, flash memorijskih kartica, USB pogona i SSD-ova - raspon širokog Verbatimovog portfelja i utjecaj na industriju pohrane podataka je neusporediv.

Tvrtka takoğer pru¾a paletu raèunalnog pribora koja nadopunjuje njezino glavno poslovanje s pohranom podataka i pridr¾ava se istih visokih standarda kvalitete, kompatibilnosti i pouzdanosti.

Jedinstveno LED osvjetljenje

Verbatim ima znaèajnu prisutnost na tr¾ištu LED osvjetljenja, gdje razvija i prodaje široki raspon LED svjetiljki i osvjetljenja za urede, hotele, restorane i upotrebu u kuæanstvu. Brojne proizvode za osvjetljenje razvio je istra¾ivaèko-razvojni tim tvrtke Mitsubishi Chemical, što je rezultiralo prvorazrednim termièkim upravljanjem, visokim pru¾anjem boja i niskim blještavilom. Rezultat je bolje iskustvo osvjetljenja u spoju s niskom potrošnjom elektriène energije i dugim vijekom trajnosti.

Inovator u materijalima za 3D ispisivanje

Verbatim od 2014. godine dobavlja vlakna visoke kvalitete za industriju 3D ispisivanja s paletom proizvoda koji sadr¾e unikatne materijale tvrtke Mitsubishi Chemical. Spajanjem snage istra¾ivanja i razvoja, kao i kontrole kvalitete, tvrtke Mitsubishi Chemical s Verbatimovom obimnom globalnom operacijom prodaje i marketinga, tvrtka nastoji postati vodeæi i dugotrajni svjetski dobavljaè materijala u ovoj rastuæoj kategoriji.