Definicije logotipa

Najnoviji zakoni EU -
- usredotouju se na kupca da mu prue to vie dostupnih informacija o performansama proizvoda.
- za buduu tehnologiju osvjetljenja, odredili su specifikacije proizvoda da bi osigurali da se na europsko trite donose samo kvalitetni proizvodi koji e u potpunosti zadovoljiti meunarodne zakone vezane za sigurnost.

Usporedba izmeu stvarne snage LED arulje (6,5 W) i jednake arulje sa arnom niti (25 W)
 
Predstavlja jainu svjetla ili svjetlosni tok u lumenima, a kuica s bojom stoji za ili tople bijele boje koje koristimo u utoj i hladne bijele boje koje su predstavljene plavom bojom
 
LED proizvodi za osvjetljenje su energetski uinkoviti i ne tete okoliu! Ovisno o vrsti proizvoda, moete postii utedu energije izmeu 70 i 80%!
 
LED arulje imaju vrlo dug vijek trajanja od nekoliko tisua sati. Koliko e godina proizvod trajati ovisi o vremenu koliko se proizvod dnevno koristi. Postavili smo osnovne kalkulacije na osnovu uporabe arulje od 6 sati dnevno.
 
Jedan zahtjev za suvremenu kunu elektroniku je da ima oznaenu klasu energetske uinkovitosti proizvoda. U osvjetljenju, to je trenutno potrebno za neusmjerene kune arulje, to znai tipovi arulja svijea, sa arnim nitima ili kugle.
 
Moete dobiti dojam o boji svjetla vaeg proizvoda. Koristili smo traku da ga vizualno prikaemo.
 
Kut zrake je kutna dimenzija konusa svjetlosti iz reflektiranih arulja koje okruuju sredinji dio zrake do kuta gdje je intenzitet 50% maksimuma.
 
Daje informacije o vrsti grla - pogledajte tablicu dolje.
 
Naalost, ne mogu se sve LED arulje priguiti. To je zasnovano na injenici da su arulje sa arnim nitima ili halogene lampe zasnovane na potpuno razliitim fizikim principima stvaranja svjetla. LED arulje imaju integrirani elektrini sklop, a izmeu njega i elektronike potrebne za priguivanje klasinih arulja mogu postojati nekompatibilnosti. Ovaj znak je slubeni znak EU kojim se oznaavaju proizvodi koji se mogu priguiti. Ako se proizvod ne moe priguiti, znak je prekrien.
 
Ovo je podsjetnik za sve da iskljue napajanje ili iskljue instalciju s napajanja prije promjene arulje. To je zbog vae sigurnosti.
 
Ovim se znakom vizualno prikazuju dimenzije proizvoda.
 
Veina ljudi je svjesna trenutka koji traje dok se ukljui kompaktna fluorescentna arulja. LED arulja se odmah ukljuuje.
 
Klasine arulje se ne mogu stalno ukljuivati i iskljuivati. LED arulje nemaju to ogranienje.
 
Classic A LED, 52019
  • 52019
  • 52019
  • 52019
  • 52019
  • 52019
Rollover image to zoom Prijeite preko slike za uveanje