Podrka u nastavku se odnosi na USB ureaj na slici.

Ako imate drugi USB ureaj, morat ete se vratiti na glavnu stranicu za podrku USB ureaja i odabrati pravu stranicu.

Kliknite na here da biste se vratili na glavnu stranicu s podrkom za USB.

 Ako imate pitanja u vezi koritenja USB ureaja, poaljite e-poruku drivesupport@verbatim-europe.com

 

 

 


Pogonski program:

   

   Kliknite na HERE ako trebate pogonski program za Windows 98SE.


Brisanje softvera:

Ako ste sluajno izbrisali ili uklonili program za V-Safe 100 s pogona ili ako na pogonu moete vidjeti samo podruje "Javna zona", ovdje moete preuzeti program.

Na bonoj strani pogona nalazi se serijski broj napisan malim crnim slovima:

Ako su poetni brojevi serijskog broja izmeu 520 i 528, preuzmite VSafe 100 First Version.

Ako su poetni brojevi serijskog broja 529 i vie, preuzmite VSafe 100 Second Edition

Ako serijski broj poinje s brojem 6, preuzmite VSafe 100 Third Edition.