Poboljani master
Uzorci utora na povrini HD DVD diskova izraeni su postupkom oblikovanja rastaljene polikarbonatne smole na metalnoj master ploi. Meutim, u usporedbi s DVD-R, HD DVD-R potrebni su ui utori staza zbog vee gustoe snimanja (DVD 0,74 ηm, HD DVD 0,4 ηm). Ovaj zahtjev za uim utorima ne moe se zadovoljiti s postojeim proizvodnim procesom pa je Verbatim uveo novu tehnologiju mastera koja to ini moguim.

 

 

 Presjek s AFM (replika)
 Konvencionalni master
 Kruni oblik utora zbog uih staza nego kog DVD-a

 

 

 

 

 

 Presjek s AFM (replika)
 Poboljani master
 Kosi oblik udubljenja postignut upotrebom novog postupka izrade mastera

 

 

Proces proizvodnje
HD DVD-R disk se temelji na istoj strukturi diska kao i trenutni DVD diskovi, to jest obostrano spajanje dva 0,6 mm debela supstrata. U ovom se sluaju trenutna proizvodnja postrojenja za DVD-R mogu modificirati - koritenjem nove boje - za efikasnu proizvodnju HD DVD-R diskova.

Koritenje postojeih (modificiranih) proizvodnih postrojenja za DVD-R znai da nije potrebno investiranje u dodatnu proizvodnu opremu za pretvaranje trenutnih proizvodnih linija za DVD-R u one za proizvodnju HD DVD-R.

Proces proizvodnje:
Faza 1 - Master, oblikovanje injektiranjem
Faza 2 - Hlaenje
Faza 3 – Oblaganje bojom
Faza 4 – Oblaganje tankim filmom
Faza 5 - Suenje
Faza 6 – Postavljanje antirefleksijske obloge
Faza 7 - Lijepljenje
Faza 8 - UV tretiranje
Faza 9 – Dovreni disk

 

Boja visoke kvalitete

Performanse signala i visoka osjetljivost snimanja
Verbatim je postigao izuzetne performanse signala i visoku osjetljivost snimanja koritenjem plavog lasera. PRSNR i SbER su standardni pokazatelji kvalitete signala. to je via PRSNR vrijednost to je bolja kvaliteta. to je nia SbER vrijednost to je bolja kvaliteta. Standard zahtijeva vrijednost iznad 15 za PRSNR i ispod 5E10-5 za SbER. Naa nova boja nadilazi zahtjeve ovog standarda. Ona se moe nositi s promjenama laserske snage (granica) od preko 20%. Optimalna snaga Verbatimovih HD DVD R diskova je otprilike 8 mW, dok je maksimalna snaga u specifikacijama standarda 10 mW. To znai da Verbatimovi diskovi imaju viu granicu snage od standardnih prema zadanim specifikacijama to rezultira poboljanom uskladivou preko irokog raspona hardvera.