Pojmovnik izraza

Terminologija Opis
Kut zrake To je kutna dimenzija konusa svjetlosti iz reflektiranih lampi koje okružuju središnji dio zrake do kuta gdje je intenzitet 50% maksimuma.
Žarulja Žarulja je uobičajeni naziv za svjetiljku. Također se odnosi na vanjsku staklenu žarulju koja sadrži izvor svjetlosti.
Kandela Mjera intenziteta svjetlosti izvora u datom smjeru. Izvor svjetlosti ima različite intenzitete ovisno o razmatranom smjeru.
Korelirana temperatura boje (CCT): Specifikacija izgleda boje žarulje koja vezuje njenu boju uz referentni izvor zagrijan na određenu temperaturu, mjereno u stupnjevima Kelvina (K).
Čip Vrlo mali kvadrat poluvodiča. Također poznat kao “ploška”, to je "aktivni" dio LED žarulje koji emitira svjetlost.
Oznaka stvaranja boje To je mjera sposobnosti izvora svjetlosti da stvori "pravu" boju predmeta u usporedbi s referentnim izvorom s usporedivom temperaturom boje.
Temperatura boje Temperatura boje izvora svjetlosti je definirana u usporedbi s "radijatorom crnog tijela" i iscrtana na Planckovoj krivulji. Žuto-bijeli ili topli izvori, kao što su žarulje sa žarnom niti, imaju niže boje temperature (2.700 K - 3.000 K); bijele i plavkaste ili hladne izvore, kao što su hladna bijela (4.500 K) i prirodna dnevna svjetlost (6.000 K), imaju više temperature boje.
Hladna bijela To znači da je boja temperature oko 4.500 K ili veća.
Indeks stvaranja boje (CRI) Indeks stvaranja boje je mjera podudaranja između boje predmeta i njegovog izgleda ispod izvora svjetlosti.
Pogonski sklopovi Sklopovi koji pretvaraju linijski napon u konstantnu struju za rad s LED žaruljama.
Toplinski slivnik Toplinski slivnik je kućište koje služi isijavanju topline iz LED žarulje. Ovdje se materijali s dobrom termalnom provodljivošću koriste za prijenos topline stvorene unutar žarulje u zrak u okolini.
Jakost osvjetljenja Gustoća svjetla koje dolazi na površinu. Jakost osvjetljenja se mjeri u footcandleima ili luxevima.
Žarulja sa žarnom niti Izvor svjetlosti koji generira svjetlost pomoću tanke žarne niti zagrijane do bijele topline električnom strujom koja kroz nju prolazi.
Kelvin Jedinica temperature koja počinje od apsolutne nule, paralelna sa Celzijevom skalom.
Kilovat [kW] Mjera električne snage jednaka 1.000 W.
Kilovat sat [kWh] Standardna mjera električne energije i tipična jedinica koju koriste dobavljači električne energije za obračun iskorištene struje. Žarulja od 100 W koja radi 10 sati troši 1.000 vat-sati (100 x 10) ili jedan kilovat-sat. Ako dobavljač električne energije naplaćuje 0,17 €/kWh, tada je trošak energije za 10 sati rada 17 centa (1 x 0,17 €).
Lampa Izraz koji se odnosi na cijeli paket izvora svjetlosti, uključujući unutarnje dijelove kao i vanjsku žarulju ili cijev. Također se obično onosi na malu svjetlosnu instalaciju kao što je stolna lampa.
LED Diode koje emitiraju svjetlo ili LED je poluvodički uređaj koji osvjetljava gibanjem elektrona u materijalu. To je krutina koja direktno pretvara električne impulse u svjetlo. Većina LED žarulja s bijelom svjetlošću sadrži fosfore da bi mijenjale karakteristike svjetlosti emitiranog svjetla.
Svjetlo To je kompletno osvjetljenje koje se sastoji od žarulje (ili žarulja), balasta po potrebi skupa s dijelovima napravljenim za distribuciju svjetlosti, određivanje položaja i zaštitu žarulja te njihovo spajanje na napajanje. Svjetlo se također zove instalacija.
Svjetlosni tok (lm) Svjetlosni tok ili snaga svjetlosti je mjera percipirane jakosti svjetla. Nema smjera.
Jakost izvora svjetlosti Jakost izvora svjetlosti označava jakost svjetla u određenom smjeru i predstavlja se jedinicom kandela (cd).
Lux (lx) Jedinica osvjetljenja ili svjetla koja pada na površinu. Jedan lux je jednak jednom lumenu po metru kvadratnom. Deset luksa je približno jednako jednom footcandleu.
Dioda koja emitira organsko svjetlo Dioda koja emitira organsko svjetlo (OLED) je dioda koja emitira svjetlo (LED) u kojoj je emisivni sloj elektro-svjetlosti folija ili organski spoj koji emitira svjetlo kao odgovor na električnu struju.
Fosfor Anorganski kemijski spoj obrađen u prah i stavljen na unutrašnju površinu stakla ili fluorescentne cijevi i neke žarulje sa živom i metal-halidom. Fosfori su napravljeni da apsorbiraju ultraljubičasto zračenje kratke valne duljine i da se pretvaraju i emitiraju kao vidljivo svjetlo. Fosfori se također koriste u LED uređajima da stvaraju bijelo svjetlo kad se koriste u kombinaciji s LED žaruljama određenih valnih duljina.
Toplo bijelo Žuto-bijelo svjetlo koje ima temperaturu boje od oko 2.700 - 3.500 K.
Vat Jedinica električne snage. Žarulje su označene u vatima da bi se označila brzina kojom troše energiju.