USB-pogoni, solid-state pogoni (SSD) i memorijske kartice za fotoaparate, poznati pod zajednikim nazivom »flash» memorijski ureaji, openito se temelje na tehnologiji naziva NAND flash. Poznato je da se kapacitet koritenja vidljiv na raunalu ili ureaju korisnika ne podudara u potpunosti s kapacitetom istaknutim na pakiranju. Razlozi za to su brojni.

  • Razlike u sustavima numeriranja

Tvrtke koje se bave raunalnom pohranom oznauju kapacitete pohrane prema decimalnom sustavu, dok raunalni sustavi, kao to je Windows sustav, prikazuju kapacitete pohrane prema binarnom sustavu. (OS X Snow Leopard Apple prikazuje kapacitete pohrane na temelju decimalnog sustava)

Decimalno Definicija SI sustava   Binarno Definicija IEC sustava
1000 (103) kB – kilobajt 1024 (210) KiB – kibibajt
1 000 000 (106) MB -megabajt 1 048 576 (220) MiB – mebibajt
1 000 000 000 (109) GB – gigabajt 1 073 741 824 (230) GiB – gibibajt
1 000 000 000 000 (1012) TB - terabajt 1 099 511 627 776 (240) TiB – tibibajt

  • Prije poetka koritenja ureaja za pohranu, ureaj je potrebno formatirati. Formatiranje koristi prostor i na taj nain smanjuje prostor za pohranu koji je na raspolaganju korisnicima.
  • Provode se i odreene administrativne funkcije koje su osmiljene za odravanje optimalne izvedbe ureaja za pohranu dok je ureaj u upotrebi.
  • Tijekom upotrebe prati se izvedba svih elija. Odrava se odreeni broj dodatnih elija koje slue kao zamjena u sluaju da izvedba odreene memorijske elije padne ispod prihvatljivih standarda. Koliina ukupnog prostora koji je na raspolaganju korisniku je dosljedna jer »rezervna« elija zamjenjuje neispravnu eliju.
  • Postoji i administrativno optereenje u upravljanju smjetajem korisnikih podataka i atributa unutar ureaja za pohranu. Takoer, mali dio prostora rezerviran je i za upravljaki program upravitelja ureaja za pohranu te njegova naknadna auriranja (taj prostor moe se osloboditi radi rjeavanja problema ili poveanja funkcionalnosti).

Oekujemo da e Windows operativni sustavi prikazati sljedei kapacitet koritenja za nae USB-pogone, SSD-diskove i memorijske kartice

Nazivni kapacitet Najmanji prikazani kapacitet (obino je vei)
4 GB oko 3,6 GB
8 GB oko 7,2 GB
16 GB oko 14,4 GB
32 GB oko 28,8 GB
64 GB oko 57,6 GB