Okru¾enje

Verbatim ima uspostavljene i posebne dodatne mjere za smanjivanje utjecaja koji naša tvrtka i proizvodi imaju na okoliš. S našim energetski uèinkovitim pravilima i korištenjem materijala u našoj proizvodnji i pakiranju koji nisu štetni za okoliš, nastavljamo pronalaziti naèine da poveæamo odr¾ivost naših proizvoda.

Energetski uèinkovito skladište

Verbatimovo europsko skladište certificirano je prema meğunarodnim standardima BS OHSAS 18001 i ISO 50001. S certifikatom ISO 50001 usklağuje se s nacionalnim zahtjevima EU Smjernica o energetskoj uèinkovitosti, koje su u Njemaèkoj implementirane putem Zakona o energetskim uslugama (EDL-G). Sve naše tvornice i lokacije ugovorene logistike imaju uspostavljene sustave za upravljanje okolišem koji su usklağeni s ISO 14001.

Mali ugljièni otisak

Kao tvrtka smo se obvezali pratiti plan za smanjivanje našeg ugljiènog otiska u svim našim operacijama, smanjujuæi naš utjecaj na okoliš po pitanju emisija i potrošnje energije. Uvodeæi usluge rada od kuæe, e-uèenja i proširivanja video konferencija znatno smo smanjili utjecaj na okoliš koji stvara svakodnevno putovanje na posao i interni sastanci. Koristimo ugljièno-neutralne usluge transporta, koje obuhvaæaju upotrebu elektriènih vozila ili vozila pogonjenih prirodnim plinom, te kompenziranja bilo kojih emisija nastalih tijekom transporta, a koje se ne mogu izbjeæi.

Carbon Footprint

Pakiranja koja nisu štetna za okoliš

S našim prodavaèima radimo kako bi koristili materijale koju su najmanje štetni za okoliš, koji se mogu reciklirati ili su izrağeni od recikliranih materijala. Smanjujemo kolièinu plastike koju koristimo u našim pakiranjima, nadomještajuæi je odr¾ivim materijalima i smanjujuæi opæu kolièinu pakiranja kada god je to moguæe. Manja pakiranja podrazumijevaju manji broj isporuka jer u isti prostor stane više predmeta.