Okoliš i pakiranje

 
  • Naše tvornice imaju sustave za upravljanje okolišem koji su u skladu s ISO 14001.
  • Koristimo reciklirane materijale na našem pakiranju. Na primjer, za naše optičke proizvode koristimo reciklirani papir i plastiku.
  • Otprilike 90% svih optičkih proizvoda koji se prodaju su u spindle pakiranjima nasuprot plastičnim kutijama. To je velika ušteda i u materijalima plastičnih pakiranja koji se koriste, kao i energiji koja se koristi kod transporta. Na primjer, 50 paketa plastičnih kutija ima 1,5 kg, dok paket sa 50 spindle medija zauzima manje prostora i ima 80 g!
  • Kad god je moguće, smanjujemo veličinu pakiranja i plastične omote sa zračnim jastučićima da bismo smanjili otpad. Manja pakiranja također znače manje pošiljki i možete staviti više jedinica u istu količinu prostora, više jedinica po pošiljci.
  • Verbatim Multimedia Markeri nisu toksični. Tinta se zasniva na vodi i ne šteti okolišu.
  • Kućišta Verbatimovih tonera i kutija za pohranu su napravljena od recikliranog materijala.
  • Papir za tintne pisače se proizvodi od materijala iz dobro upravljanih šuma koje imaju akreditaciju Vijeća za upravljanje šumama.
  • Smanjili smo veličine pakiranja USB proizvoda , memorijskih kartica i vanjskih tvrdih diskova.
  • Naše pakiranje od papira u plastičnom blisteru za USB i memorijske kartice u prosjeku sadrži 90% manje plastike nego prethodno korištena pakiranja.