Verbatim ozbiljno shvaća probleme okoliša i čini sve u svojoj moći da ponudi proizvode koji su u skladu sa zaštitom okoliša. Sve Verbatimove alkalijske baterije su bez žive i kadmija a i svi drugi metali koji se upotrebljavaju za baterije su u skladu s kriterijima koje je za baterije postavilo europsko zakonodavstvo.

Sve naše baterije su usuglašene s ROHS (smanjenje opasnih materija) a na našim kutijama naći ćete logo s kotačem i kantom koji prikazuje da smo usuglašeni s programom sakupljanja i recikliranja regionalnih udruga u Europi.

Baterije se moraju sakupljati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada bilo za recikliranje bilo u posebna odlagališta. Neke zajednice nude recikliranje ili sakupljanje alkalijskih baterija. Za pojedinosti molim vas kontaktirajte zadužene lokalne vlasti.

Vrlo je važno ne odlagati velike količine alkalijskih baterija zajedno. To je stoga što korištene baterije još imaju nešto snage i u doticaju s drugim baterijama može doći do opasnosti.