Prednost LED žarulja

Za LED žarulje treba manje energije nego za tradicionalne žarulje i ne sadrže opasne supstance. Danas se mogu naći u skoro svakom elektroničkom uređaju. Iako su popularne već desetljećima, LED žarulje su tek odnedavna prerasle u obične komercijalne i kućne potrepštine. Na rasvjetu otpada između 20 i 40 posto električne energije koja se koristi u kućanstvima i poslovnim prostorima. Prebacivanjem na LED žarulje, to će se smanjiti na 5%.

Prednosti LED žarulja:

  • Visoke razine osvjetljenja i intenziteta
  • Ušteda energije od 80%
  • Bez žive
  • Vijek trajanja od 25 godina (uporaba od *4 sata dnevno)