22002_LandingPage_848x345_SSD_SATA-III_HR.jpg

Što je SSD?

Ureaji Solid State Drive (SSD) su pogoni za pohranu podataka na vašem laptopu ili stolnom raunalu temeljeni na flash memoriji. SSD radi slino kao i klasini hard disk samo što nema nikakvih pokretnih dijelova. To je kljuna razlika izmeu te dvije vrste diskova te je zbog toga SSD bri, tiši, trajniji i energetski uinkovitiji od svog tradicionalnog suparnika.

 1. Bre uitavanje, manje vrijeme ekanja
  Budui da nema pokretnih dijelova koji moraju ubrzavati, pokretanje je gotovo trenutno. Puno bre podizanje sistema.
 2. Vea brzina prijenosa podataka
  Prijenos podataka je munjevit i moe bit i za 1/3 bri nego kod tradicionalnih hard diskova (HDD).
 3. Bre pronalazi vaše datoteke
  Pretraivanje datoteka je do 8x bre nego na tradicionalnim hard diskovima.
 4. Bre uitavanje aplikacija
  Krae ekanje za pokretanje vaših Adobe Photoshop i PowerPoint aplikacija.
 5. Smanjena potrošnja energije
  "Budui da nema pokretnih dijelova, SSD troši puno manje energije, zbog ega baterija vašeg laptopa moe trajati i do 30 minuta due!"
 6. Vrijeme zastoja smanjuje na pola
  "Inae redovno odravanje vašeg raunala ili laptopa usporava rad raunala. Sa SSD-om je vrijeme potrebno za skeniranje virusa i ostale pozadinske procese duplo krae!"
 7. Višezadanost (Multitasking)
  SSD ini višezadanost brom. Obrauje vaše fotografije i odgovara na e-mailove i do 3x bre nego na HDD.
 8. Superbrzo obraivanje videa
  Pomou SSD-a moete obraivati video isjeke preko 30% bre nego ikad prije!
 9. Superiorna izdrljivost
  "Budui da nema pokretnih dijelova, SSD je puno vrši i pouzdaniji, s poveanom tolerancijom na toplinu, udarce i vibracije."
 10. Tihi rad
  "SSD-ovi su tihi poput USB flash diskova. Više nema uznemirujueg brujanja i zujanja dok disk ubrzava i usporava."
  Solid State Disk Hard Disk
Vrijeme pokretanja Budui da nema pokretnih dijelova koji moraju ubrzavati, pokretanje SSD-a je gotovo trenutno. Potrebno je nekoliko sekundi da se mehaniki dijelovi zavrte.
Vrijeme pristupa Potrebno je priblino 0,1 ms za dohvat datoteke iz flash memorije. Od 5-10 ms budui da se glave diska moraju pomaknuti i podesiti prije nego podaci mogu biti proitani.
Postojanost SSD proces itanja podataka je postojano brz u svakom trenutku bez obzira u kojem dijelu diska su podaci pohranjeni. Brzina itanja moe varirati, ovisno o tome u kojem dijelu diska su podaci pohranjeni, posebno tamo gdje se dogaa fragmentacija.
Pouzdanost Nedostatak mehanikih dijelova doslovno eliminira mogunost kvara diska. Tradicionalni Hard diskovi se s vremenom pokvare, kada se dijelovi oštete ili istroše.
Potrošnja energije Potrošnja energije je obino 1/3 do 1/2 potrebne za napajanje standardnog hard diska Dodatna energija je potrebna za rotaciju diskova i pomicanje glava za itanje i pisanje.
Glasnoa SSD-ovi su vrlo tihi budui da nemaju mehanikih dijelova. Ovisi o modelu, no obino rade više buke zbog vrtnje diskova.
Dimenzije i teina Flash memorija je vrlo mala i lagana u usporedbi s tradicionalnim HDD-ima. Moe varirati ovisno o kapacitetu i svojstvima, ali uglavnom su puno vei i tei od SSD-a.
Izdrljivost SSD i pohranjeni podaci nisu podloni ošteenjima zbog vibracija, trešnje ili magnetskih polja. Na SSD ne utjeu niti promjene u okolišu. Pokretni dijelovi su vrlo krhki i mogu se lako oštetiti. Osim toga, promjene u okolišu i magnetizam mogu oštetiti ili uništiti podatke na disku.
  Solid State Disk
Interni SSD SSD koji se ugrauje u vaše prijenosno ili stolno raunalo.
Eksterni SSD SSD koji se povezuje sa prijenosnim ili stolnim raunalom pomou vanjskog suelja; npr. preko USB-a.
SATA Serial Advanced Technology Attachment – sabirnica na raunalu namijenjena za spajanje ureaja "domaina" (npr. prijenosno raunalo / stolno raunalo) s ureajima za pohranu podataka (npr. HDD-ima, SSD-ima itd).
SATA-II SATA 3 Gb/sek. Brzina prijenosa je 300 MB/s.
SATA-III SATA 6 Gb/sek. Brzina prijenosa je 600 MB/s.
EDC/ECC EDC: Error Detection Code (Kod za otkrivanje pogrešaka). ECC: Error Correction Code (Kod za ispravljanje pogrešaka).
Garbage Collection (Automatsko išenje resursa) Prije nego blok u SSD-u moe biti ponovno ispisan, najprije mora biti izbrisan (smee mora biti uklonjeno). TRIM omoguuje da SSD uklanja te "nakupine smea" za vrijeme mirovanja. Svi SSD-ovi imaju odreenu koliinu smea. Pitanje je samo kada i koliko brzo e djelovati. TRIM je najsuvremenije rješenje za upravljanje nakupinama smea.
Podrška za SMART naredbu S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) je mali program koji sadri set naredbi za detektiranje potencijalnih HDD grešaka. Cilj mu je djelovati proaktivno i zamijeniti diskove prije nego se pokvare.
Podrška za Trim naredbu Trim naredba omoguuje operativnom sistemu da informira SSD koji blokovi diska više nisu u upotrebi, te se mogu obrisati. To je naredba kojom OS govori SSD-u koje podatke treba ignorirati tijekom prikupljanja smea.
Podrška za Native Command Queuing (NCQ) Omoguuje HDD-ima i SSD-ima da optimiziraju redoslijed kojim se izvršavaju dobivene naredbe za itanje i pisanje, smanjujui time nepotrebna preoptereenja, te tako poboljšava performanse.
Globalni algoritam za produljenje ivotnog vijeka (Global wear levelling algorithm) Ako se na odreenom memorijskom bloku uestalo piše i briše, bez da se piše na druge blokove, taj e se blok istrošiti prije ostalih. Wear levelling distribuira podatke jednako po svim memorijskim blokovima SSD-a.
MTBF Mean Time Between Failures (Srednje vrijeme izmeu kvarova). Predvieno vrijeme izmeu unutarnjih grešaka na sustavu tijekom aktivnosti. Ono se dobiva tako da se zbroj perioda aktivnosti podijeli s brojem uoenih grešaka.
NTI ECHO softver za kloniranje Softver za kloniranje diska omoguava kloniranje (kopiranje) diska s prijenosnog/stolnog raunala na SSD.
Molex Vrsta dvodijelnog konektora za napajanje.
NAND Flash Vrsta flash memorije, postojan ip za pohranu podataka. NAND flash memorija su mali memorijski blokovi, a svaki blok se sastoji od više stranica.
MLC / SLC Multi-Level Cell (MLC) i Single-Level Cell (SLC ) su dva razliita tipa elija za pohranu u NAND Flash memoriji. SLC pohranjuje jedan bit po eliji. On je skuplji, ali troši manje energije. Malo bre prenosi podatke i ukupno gledajui, dugotrajniji je od MLC tipa. MLC pohranjuje više od jednog bita po eliji. Glavna prednost je vea gustoa podataka, budui da se na istoj površini ipa moe pohraniti dupla (ili još vea) koliina podataka, u odnosu na SLC. To prua osjetnu prednost u cijeni, budui da je potrebna površina ipova vaan faktor u procesu proizvodnje.
SSD kontroler Kontroler upravlja podacima na flash memoriji i komunicira s prijenosnim/stolnim raunalom. Na trištu postoje razni proizvoai kontrolera; npr. Jmicron, Indilinx, Marvel i Innostor. Performanse SSD-a ovise o kontroleru koji se koristi, a jedni od trenutno najpopularnijih za vrhunske performanse su kontroleri SandForce.
Bad Block Management (Upravljanje neispravnim blokovima) Management (Upravljanje neispravnim blokovima) Bad block management SSD-a osigurava da se podaci iz ošteenih dijelova (elija) prebace u ispravne elije, a neispravne se nakon toga iskljuuju za daljnju pohranu podataka. To znai da se kapacitet SSD-a s vremenom smanjuje, ali sigurnost podataka i brzina prijenosa podataka ostaje na istoj razini.
IOPS Input and Output operations per second (Broj ulaznih/izlaznih operacija u sekundi). IOPS pokazuje koliko ulaznih/izlaznih operacija SSD moe obraditi. Što je iznos vei disk je bri, meutim, kada disk radi dui period, broj IOPS-a se smanjuje kako se poveava broj operacija koje mora izvršiti.
Supercap (Superkondenzator) Superkondenzator (Supercap) slui kao privremen ali pouzdan spremnik energije. U sluaju iznenadnog gubitka napajanja, disk moe završiti svoje aktivnosti bez gubitka podataka. Supercap osigurava smanjenje teine i dui vijek trajanja.

Prikaži

Svi proizvodi

Kapacitet

128GB
256GB

Sučelje

USB 3.0

Drugo

Vanjski SSD

CijenaUSB3.0 vanjski SSD

 • Solid state rjeenje za pohranu podataka visokih performansi,
 • Elegantan, crni, kuite veliine kreditne kartice,
 • Kompaktan, lagan i otporan na udarce,
 • Niska potronja energije uva trajanje baterije na prijenosnim raunalima,
 • 100% kompatibilan s USB 2.0 ulazima.

 • Pogledajte detalje