Verbatimove tvrtke-majke

Verbatimovo poslovanje na amerikom kontinentu, Europi/Bliskom Istoku/Africi i azijskim pacifikim podrujima su podrunice u potpunom vlasnitvu tvrtke Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd sa sjeditem u Tokiju. Tvrtka majka MKM-a, Mitsubishi Chemical Corporation (MCC), je jedna od najveih japanskih kemijskih tvrtki

Mitsubishi Chemical Corporation

Mitsubishi Chemical Corporation je sastavni dio kemijske kompanije koja je stvorena ujedinjenjem tvrtki Mitsubishi Kasei Corporation i Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1. listopada 1994. godine. Kako je poslovanje tvrtke Mitsubishi Chemical bilo irokog raspona, tvrtka je postala meu deset najboljih kemijskih tvrtki u svijetu.

Mitsubishi Chemical

Pionirski duh, Mitsubishijeva snaga u kemijskom sektoru

Pionirska snaga tvrtke Mitsubishi Chemicals je vidljiva u njenim proizvodima i istraivanju i razvoju koji se konstantno vre u Centru za istraivanja u Yokohami. Kao najvee istraivako postrojenje tvrtke, centar prvenstveno provodi istraivanje i razvoj koji pokrivaju iroki raspon podruja.  Posebni fokus se stavlja na polja koja su najbitnija za budunost tvrtke, ukljuujui informacije, elektroniku i farmaceutske proizvode.

Mitsubishi Chemical